ACTIVITIES | 2012 First Quarter | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

 

29.01.2009 > TETOVO

„МОЈОТ ГЛАС ­ МОЈА ОДЛУКА„

Центарот за Истражување и Креирање Политики (ЦИКП) и Женската Граѓанска Иницијатива АНТИКО одржаа прес конференцијата по повод започнувањето на кампањата против семејно гласање и гласање во име на друг со промоција на проектот Мојот гласМоја одлукаподдржан од УНДП.

 

29.01.2009

EVENT TO LAUNCH THE PROJECT “TECHNICAL ASSISTANCE TO THE CIVIL SERVANTS AGENCYAND STRENGTHENING OF THE NATIONAL SYSTEM FOR TRAINING COORDINATION

On Monday, 23rd November, at 09:00 the launch of the project “Technical assistance to the Civil Servants Agency and strengthening the implementation of the National System for Training Coordination” will take place at the Office of the European Union Special Representative Delegation of the European Commission in Skopje. Special Representative of the European Union and Head of the European Commission Delegation, Ambassador Erwan Fouere; Director of the Civil Servants Agency, Mr Aleksander Gestakovski;the State Counselor for Support of the Integration Process, Ms Ljupka Siljanoska; and the projects’s Team Leader, Mr Declan Lyons will address the event…read more

 

КАМПАЊА „СЕ ГРИЖАМ“

Центарот за истражување и креирање политики ја спроведува кампањата „Се грижам“ која се реализира во рамките на прокетот „Одговор на реформата Воведување на дијагностичко сродните групи“. Проектот е продолжение на истражувањето и анализата за влијанието на Дијагностички сродни групи врз неплатениот труд на жените дома кое Центарот за истражување и креирање политики – ЦИКП Скопје со финансиска и техничка поддршка на Развојниот фонд за жени при Обединети нации го објави во 2008 година.

Повеќе информации за овој проект и за кампањата ќе добиете од приложената анализа и презентација :

DIAGNOSIS RELATED GROUPS AND UNPAID CARE WORK OF WOMEN;

Policy Study N.8; May 2008

Download File, ENG;

Download File, MK

„ОДГОВОР НА РЕФОРМАТА ВОВЕДУВАЊЕ НА ДИЈАГНОСТИЧКО СРОДНИТЕ ГРУПИ“

КАМПАЊА „СЕ ГРИЖАМ“

Download File, MK

 

20.11.2009  > Podgorica

The president of CRPM, Zhidas Daskalovski

presented at a round table on think tank development

in the region held in Podgorica.

Agenda

 

29.06.2009  >   Скопје

Центарот за истражување и креирање политки,

во хотелот Холидеј Ин одржа Национална тркалезна маса на тема:

„ОДГОВОР НА ДСГ (ДИЈАГНОСТИЧКО СРОДНИ ГРУПИ) РЕФОРМАТА.

Оваа средба се реализираше во рамките на истоимениот проект и го заокружи првиот дел од истиот.

read more

 

09.02.2009

Кампања против семејно гласање и гласање во име на друг

ВО МАКЕДОНИЈА СЕУШТЕ СЕ ГЛАСА ФАМИЛИЈАРНО !

Презентирана анализата МОЈОТ ГЛАС- МОЈА ОДЛУКА.

Центарот за истражување и креирање политики и женската граѓанска иницијатива Антико на 09 февруари во НВО инфо центарот ја презентираа анализата на проблемот на семејно гласање и гласање во име на друг наслoвена Мојот глас-моја одлука ! Анализата го обработува проблемот од повеќе аспекти: како медиумите го презентираат проблемот, перцепциите на граѓаните и позициите на релевантните државни институции во однос на овој проблем.

Соопштение за јавност…

 

ACTIVITIES | 2012 First Quarter | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004