Г-ѓа Марија Ристеска е проф. д-р по политички науки од Универзитетот  „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје и магистер по европска јавна администрација и јавни политики од Католичкиот Универзитет во Лувен. Покрај големиот број политички студии за европската интеграција на Македонија, развојот на јавните политики, доброто владеење, здравје, род и миграции, Марија е ко-издавач на книгата „ Европски закон за мали и средни претпријатија (МСП)“. Таа има 10-годишно искуство како советник во ЕУ и агенции на ОН. Управува со една програма во Националниот демократски институт (НДИ )и со портфолиото за образование на Светската банка во Македонија. Ристеска е основач на Центарот за истражување и креирање политики.

е-пошта: risteska@crpm.org.mk

RESUME | CV