08. Organizacija na zeni Sveti Nikole Final Report