Fourth Weekend Session of School of Public Policy Mother Teresa in 2016/2017: Public Policy Multiculturalism and Nation Building- The Case of Macedonia

March 31-2 April, 2017, Hotel Belvi, Ohrid

Friday (31.03.2017) 17:15 – 18:40
Panel debate: Re(defining) Macedonia in 2017 (more….)

Alumni Session of School of Public Policy Mother Teresa, Veles, December 23-25th, 2016, Liberal Multiculturalism and Policy analysis

Трета викенд сесија за слушателите на Школата за јавни политики „Мајка Тереза“ Од 23-25 декември оваа година, се одржа третата викенд сесија за генерацијата слушатели во рамки на ШЈП „Мајка Тереза“. Тематска единица на оваа сесија беше мултикултурализмот и анализа на јавни политики, каде слушателите имаа можност да ги продлабочат своите знаења во дури четири […]

 

WEEKEND SESSION ON EURO-ATLANTIC INTEGRATION

 

Program 2016 of Public Policy and Issues in Euro-Atlantic affairs and enlargement Session of School of Public Policy Mother Teresa

Skopje, December 1-4th, 2016, Hotel Porta […]

FIRST WEEKEND SESSION of 2016/7 SCHOOL GENERATION on PUBLIC POLICY

Ohrid, October 7th-9th, 2016, Hotel Metropol

  

  Marija Risteska, PhD, Center for Research and Policy Making, Вовед во јавни политики[…]

 

НЕДЕЛНИ ПРЕДАВАЊА И ДИСКУСИИ