ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

Адреса: ул. Цицо Поповиќ бр. 6-2/9, 1000 Скопје

Електронска пошта: crpm@crpm.org.mk

Тел. +389 2 3109 932

 

  • Доколку сакате да финансирате некој од нашите сегашни или идни проекти
  • сакате да не ангажирате за во областа на истражување на политики или доколку сакате да соработуваме како партнер институција
  • сакате да направите јавна донација
  • сакате да волонтирате или да стажирате во ЦИКП
  • сакате да станете надворешен соработник на ЦИКП

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ