Марија Антова

Образование:

Магистер по меѓународно право и меѓународни односи (УКИМ)
Магистер по дипломатија и меѓународни односи (УКИМ)

Работна позиција: невработена

 


Катерина  Климоска

Образование:  Магистер по правни науки.

Работна позиција:  Ректорат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 

 


Кире Бабаноски

Образование:  Доктор на науки од областа на безбедноста.

Работна позиција:  Доцент на Факултетот за безбедносни науки, МИТ Универзитет – Скопје.

 


Билјана Дуковска

Образование:  Дипломиран економист за регионален и локален бизнис развој, Магистар на Општествен развој.

Работна позиција:   Претседателка на Македонска платформа против сиромаштија.

 


Здравко Вељанов

Образование:  Магистер по европски студии (Универзитетот во Флензбург и Универзитетот во Јужна Данска); Магистер по конференциско толкување.

Работна позиција: Истражувач – Центар за истражување и креирање политики (ЦИКП).

 


Македонка Манолева

Образование:  Дипломиран политиколог : Постдипломски Деловно   право.

Работна позиција:   Помлад  соработник за организација и административна подготовка на обуки. Сектор за управување со човечки ресурси и обуки.

 


Марина Ивановска

Образование:  Магистер по човечки права и демократија ЈЕИ.

Работна позиција:  Асистент во Советот за етика во медиумите на Македонија.

 

 


Стефан Чичевалиев

Образование: Магистер по  деловно право. Работна  позиција: Истажувач во Центар за регионално истажување и соработка “Студиорум”.

 


Томислав Ортаковски

Образование:  Дипломиран правник, меѓународно право.

Работна позиција:   Програмски раководител, Полио Плус – движење против хендикеп.

 

 


Ема Јакимовска

Образование:  Дипломиран преведувач и толкувач. Студент на магистерски студии по Меѓународни односи – разрешување на конфликти, дипломатија и човекови права, на Филозофскиот факултет во Скопје.

Работна позиција:   Независен судски преведувач.

 


Фјола Златку

Образование: Дипломиран комуниколог по Меѓународни Комуникации на Универзитетот на Југоисточна Европа, Скопје.

Работна позиција:  Преведувач на редакцијата САКАМ ДА КАЖАМ на Горан Михајловски.

 


Весна Трајковска

Образование:   Доктор на филолошки науки.

Работна позиција: Доцент на Факултетот за безбедност – Скопје.

 

 


Даниел Ѓоѓески

Образование:  Дипломиран политиколог, УКИМ
Магистер по политички менаџмент, УКИМ
Магистер по јавни политики, University College London

Работна позиција:   Асистент при Одделение за поддршка на пратенички групи на Собранието на Република Македонија.

 


Оливер Пап

Образование:   Дипломиран политиколог, постдипломски студии по Уставно право и политички системи, Правен факултет “Јустинијан I”.

Работна позиција:   Соработник во Министерство за надворешни работи

 


Владимир Бошњаковски

Образование: Дипломиран правник.

Работна позиција:   Стопанската комора на Македонија

 

 


Еркан Балажи

Образование:  Магистер по економски науки

Работна позиција:  Координатор за странски студенти – Факултет за Туризам

 

 


Дениз Селмани

Образование: Магистер по политички науки

Работна позиција: Истражувач во Romalitic

 

 


Катерина Јакимовска

Образование: Магистер по применета политика.

Работна позиција: Проектен координатор во Фондација Конрад Аденауер.