Владимир Мијановиќ

Образование: Дипломиран политиколог

Работна позиција: Новинар за надворешна политика во дневниот весник „Нова Македонија“, координатор за „Руска реч“ за „Нова Македонија“

 


Артан Сулејмани

Образование: Дипломиран економист во департманот финансиски менаџмент

Работна позиција: Практикант во Шпаркасе Банка Македонија, сектор за платен промет-девизно работење

 


Oрхан Муртезани 

Образование: Магистрант по Менаџмент и Организација, Универзитет ”Мармара”, Истанбул.

Работна позиција: Директор на Центарот за Демократија и Развој

 


Анабела Насковска-Петрески

Дипломиран правник по меѓународно приватно право

Работна позиција:
Соработник во Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

 


Александар Чамински

Образование: Магистер по Меѓународна Трговија
Работна позиција: Кабинет на министер за странски инвестиции, Влада на РM

 


Марија Јанкулоска

Образование: Дипломиран правник; Магистер по меѓународно право и меѓународни односи

Работна позиција: Невработена

 


Маја Сталеска

Образование:  Дипломиран социјален  работник,

Работна позиција: Проектен координатор за Македонија за Freja Forum

 

 


Ице Илијевски

Образование: Доктор на науки од областа на безбедноста

Работна позиција: Доцент на факултетот за безбедноста – Скопје

 

 


Ненад Крстевски

Образование: Магистрант na MSc. in Management of Innovatıon and Busıness Development at Copenhagen Busıness School

Работна позиција: надворешен соработник – ДПТУ „КУ.ЦОМ“ Дооел

 


Наташа Видова

Образование: Дипломиран правник, Мастер од областа на Европси  институции и политики.

Работна позиција: Сопственик на приватен бизнис

 

 


Елена Димовска

Образование: Дипломиран криминалист; Магистрант по криминалистика

Работна позиција: Соработник на Факултетот за безбедност- Скопје

 

 


Марија Филиповска

Образование: Магистер по правни науки

Работна позиција: Адвокатски приправник во Адв. друштво „Димитровски“ Битола

 

 


Дана Петреска

Образование Магистер по право. Смер (интелектуална сопственост)

Работна позиција – Секретаријат за европски прашања, Влада на РМ

Советник за евалуација и мониторинг на Е.U фондови и друга странска помош

 


Катерина Бајдевска

Образование: Магистранат по Европски студии за интеграција и комуникации

Работна позиција: Советник во Собрание на Република Македонија

 

 


Дениз Селмани

Образование: Магистер по политички науки

Работна позиција: Истражувач во Romalitico

 

 


Дарко Костовски

Образование: Дипломиран правник

Работна позиција: Адвокат

 


Христина Оџаклиеска

Образование: Докторант по географски науки во областа на заштита на животната средина

Работна позиција: Просторен планер во областа на заштита на животната средина и природното наследство

 


Јулијана Цековска

Образование: Дипломиран политиколог, ,Магистрант по Меѓународни политички односи

Работна позиција: Невработена/Претседател на Општинска Организација на НСДП Прилеп

 

 


Марија Андреева

Образование: Дипломиран политиколог, Правен факултет.  Постдипломските студии по политички менаџмент на Правниот факултет.

Работна позиција: Невработена

 


Никола Илевски

Образование: Магистер на правни науки – Меѓународно право

Работна позиција: Практикант во Основен суд – Битола, локален координатор на Европски студенти за слобода

 


Александра Илоска

Образование: Дипломиран економист по интернационален бизнис и менаџмент- Fontys University of applied science, Холандија.

Работна позиција: Истражувач/аналитичар- Асоцијација за истражување, комуникации и равој „Паблик“

 


Кристина Мишева

Образование: дипломира правни студии на Правниот факултет. Докторирала на Правен факултет “Јустинијан Први”,

Работна позиција: Доцент на Правниот факултет при Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип

 


Жарко Цветковски

Образование: Дипломиран Економиста – банкарски менаџмент – ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ – РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ЕУРМ) – Скопје

Работна позиција: Финансиски асистент во Центарот за истражување и креирање политики од Скопје

 


Сара Ал-Бандер

Образование: Дипломиран политолог на политички студии при Правниот факултет ,,Јустинијан Први ’’. Член на Институтот за Цивилен Развој и Политолошки Анализи ,,РесПублика’’ како дел од Правниот факултет. Студент на магистерски студии по International Relations and Diplomacy with Business (ACBSP Accredited) при University “American College” – Skopjе

Невработена.

 

Коментари од учесници

 

Концептот на Школата за јавни политики „Мајка Тереза“ е со уникатен карактер. Затоа да се биде учесник во истата, претставува единствено искуство кое давав поттик и отвара фронт на нови професионални  хоризонти и социјална интеракција рушејќи ги политичките, половите и верските бариери. Изборот на предавачите  за неделните и викенд сесиите кои се карактеризираа со непосредност, професионалност, како и начинот на организација на работните групи со право одат на позитивно конто на организаторите на Школата. Беше вистинско задоволство да се биде дел од Школата за јавни политики „Мајка Тереза“- Скопје.

д-р Кристина Мишева

Школото за јавни политики “Мајка Тереза”е место каде успеав да ја задоволам потребата за убавото и корисно. Школо во кое (младите) луѓе имаат можност за развој на нивните вредности, вештини и компетенции. Што научив? Научив дека Иднината секогаш почнува денес;успеав да го зајакнам и дооформам сопственото размислување за да бидам во состојба да изградам нов углед; ја утврдив границата на суд до кој се доаѓа со емоција, и суд до кој се доаѓа и со расудување, заклучување. Одличниот тимот на предавачи и можноста за дебата и отворена дискусија, овозможија надградба на моето знаење. И секако непроценлива е вредноста на прекрасните колеги и пријателства за кои верувам дека ќе бидат вечни.Велат „Не постои царски пат во учењетo”,но тука сѐ е песна.Чест, задоволство и прекрасно искуство е да се биде дел од Школото.

Катерина Бајдевска