Г-дин Александар Цеков има дипломирано политички науки на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија. Тој е магистер по науки (120 ЕКТС) по европски прашања, од  Универзитетот Лунд, Шведска. Цеков е експерт по европски студии и проширување на ЕУ, а поседува и диплома по напреднати европски студии од Европскиот колеџ во Парма, Италија.

е-пошта: aleksandar.cekov@crpm.org.mk

RESUME | CV