Четврто седмично предавање на Школата за јавни политики “Мајка Тереза” за 2022/23 година

0
78

Во четврток 9.3.2022 во 18 часот гостин предавач во просториите на ЦРПМ/ЦИКП беше Љупка Трајановска, го одбележа межународниот ден на Жената и зборуваше на темата родова рамноправност, историјат и актуелни предизвици.