Осмо предавање/дискусија за 2016/7 година, Зоран Настески, Inception Enterprises

Share This Post

 

Хотел Порта, Скопје, 17.11.2016, Зоран Настески, Inception Enterprises, „Јавните политики и претприемништвото- сторија на успех.„

More To Explore