СМАРТ Балкан на работна средба со Заменичка на Претседателот на Влада задолжена за политики за добро владеење

Share This Post

Преку СМАРТ Балкан проектот ја зајакнуваме соработката помеѓу граѓанските организации  и државните институции во креирање на ефективни антикорупциски политики на партиципативен начин.

Во таа насока, тимот на СМАРТ Балкан оствари работна средба со  Славица Грковска, Заменичка на Претседателот на Влада задолжена за политики за добро владеење на која што ги разгледавме можнбостите за заедничко делување во делот на креирање политики за добро управување и безбедност.

Within the frames of the project SMART Balkans we are strengthening the cooperation between civil society organizations and the government in creating participatory and effective anti-corruption policies.


In that regard, the SMART Balkans team had a working meeting with Slavica Grkovska, Deputy Prime Minister in charge of Good Governance Policies in North Macedonia where we discussed the opportunities for creating synergies for creating policies for good governance and security and stability.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support