UNDP Accelerator Lab

0
164

Денес се одржа работилницата организирана од UNDP Accelerator Lab – Solution Safari on innovations for urban resilience, на која учествуваа Билјана Матевска и Александар Цеков од ЦИКП.

На работилницата се дискутираше за иновативни решенија на локалните проблеми поврзани со отпад, вода, здравје, услуги, дигитализација, енергија и слични теми.

ЦИКП е препознат по имлементацијата на иновативни решенија за исполнување на ЦОР (SDG) и ќе стане член на глобалната платформа за иновации на УНДП.
Со тоа нашите заложби добиваат глобална димензија и не прават препознатлив чинител во иновацискиот екосистем.