Through gender lenses/Низ женски леќи

Share This Post

In the framework of the project – Through gender lenses: appraising budgets and policies; watchdogging local action plans for gender equality implementation, an informative online meeting was held together with the partner team and the equal opportunities coordinators and representatives of municipalities, with whom a memorandum of understanding was signed.
At the meeting, the roles and benefits of the municipalities were shared and joint activities were planned.
We hope for a successful cooperation that will result in the creation of gender responsive budgets and policies at the local level.

Во рамки на проектот – Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост, заедно со партнерскиот тим одржавме информативен онлајн состанок со координаторите за еднакви можности и претставници од општините, со кои потпишавме меморандуми за соработка при имплементацијата на проектот.
На состанокот беа споделени улогите и придобивките на општините и се започна со планирање на заедничките активности.
Се надеваме на успешна соработка која ќе води кон креирање на родово одговорни буџети и политики на локално ниво.

More To Explore