The Second Session 23-25 Nov2012

Share This Post

On 23-25 November 2012 in the Hotel Garden, Ohrid within the School of Public Policy “Mother Teresa” was organized the Second Session of the Generation 2012/2013.

 

Hotel Garden Ohrid, 23-25 November, 2012

PROGRAM OF THE SECOND SESSION OF THE 2012/2013 SCHOOL OF PUBLIC POLICY |MOTHER TERESA|

PUBLIC POLICY

 

 

Day 1: 23 November

 

17:00-17:30 Opening of the Second Session of the School of Public Policy |Mother Teresa|, Zhidas Daskalovski, Director of the School of Public Policy |Mother Teresa|

 

17:30 – 18:30 Lecture: “Public Policy and methodology/ Policy research and analysis”

 

Lecturer: Prof. Dr. Zhidas Daskalovski, Director of the School of Public Policy |Mother Teresa|

 

18:30 – 18:45 Break 

 

18:45 – 19:30 Case studies presentation and discussion

 

19:30 – 20:30 Dinner

 

20:30 – 21:30 Movie and presentation of the World Forum for Democracy in Strasbourg 

 

By Katerina Neshkova, alumni of the school

 

 

 

Day 2: 24 November 

 

 

 

9:00 – 10:00 Breakfast

 

10:00 – 12:00 Lecture: “Public Health Policy”

 

Lecturer: Dr. Vladimir Lazarevik

 

12:00 – 12:30 Coffee break

 

12:30 – 13:30 Lecture: “Management of Cultural Policies”

 

 

 

 

 

 

 

Lecturer: Robert Alagjozovski, expert on management of cultural policies

 

13:30 – 14:30 Workshop/Q&A

 

Moderator: Nedzad Mehmedovic, Program coordinator of the school of Public Policy |Mother Teresa|

 

 

 

14:30 – 16:00 Lunch 

 

16:00 – 17:30 Lecture: “Public Policy and Education”

 

Lecturer: Ana Mickovska – Raleva, MA (University of Cambridge), Analyst at Center for Research and Policy Making

 

Moderator: Col. Mile Aleksoski (ret.)

 

17:30 – 18:00 Break 

 

18:00 – 19:30 Social Event / Quiz

 

19:30 – 20:30 Dinner

 

20:30 Free Time 

 

 

 

Day 3: 25 November  

 

09:00 – 10:00 Breakfast

 

10:00 – 11:30 “Is Social Policy the “Most Public” Policy? Debating poverty, equity and equality.”

 

Lecturer: Ilija Talev, PhD, Governance and the Rights of Children at Scuola Superiore ‘Sant’ Anna’ di Studi Universitari e di Perfezionamento

 

Moderator: M-r Natasha Donevska, consultant

 

11:30 – 12:00 Q&A

 

12:00 – 12:30 Coffee Break

 

12:30 – 13:30 Workshop

 

Moderator: Prof. Dr. Zhidas Daskalovski, Director of the School of Public Policy |Mother Teresa|

 

13:30 – 15:30 free time

 

15:30 – 16:30 Lunch 

 

16:30 – 17:00 Departure

 

 

 


EVALUATION


 

 

 

1.       Дали сте задоволни од изборот на темите на првата сесија на школата?    

Одговор: 25 Да  /  Не

 

1. 2. Ако Да, ве молиме оценете со 1-5 колку сте задоволни од изборот на темите, со закружување при што 1 е најмалку, а 5 е најмногу.

Одговор: 4.59

 

2. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Проф. Др. Жидас Даскаловски?

Одговор: 4.66

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата  43.75%

Б) ме воведе во интересна тема 18.75%

В) ми беше познато 12.5%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 18.75%

Д) беше на добра тема но монотоно 6.25%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања 0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 0%

 

 

3. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Др. Владимир Лазаревиќ?

Одговор: 4.94

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето: 

А) ми даде нови знаења за темата  65%

Б) ме воведе во интересна тема 15%

В) ми беше познато 5%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 15%

Д) беше на добра тема но монотоно  0%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања 0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 0%

 

 

4. Колку сте општо земено задоволни од предавањата на Роберт Алаѓозовски?

Одговор: 3.56

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата 25%

Б) ме воведе во интересна тема 18.75%

В) ми беше познато 0%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 12.5%

Д) беше на добра тема но монотоно 37.5%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања 0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 6.25%

 

 

5. Колку сте општо земено задоволни од предавањата на Ана Мицковска Ралева?

Одговор: 3.70

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата  25%

Б) ме воведе во интересна тема 31.25%

В) ми беше познато 6.25%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 6.25%

Д) беше на добра тема но монотоно 18.75%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања 0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 12.5%

 

6. Колку сте општо земено задоволни од предавањата на Др. Илија Талев?

Одговор: 4.64

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата   40%

Б) ме воведе во интересна тема  15%

В) ми беше познато 10%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 30%

Д) беше на добра тема но монотоно 5%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања 0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 0%

 

 

7.  Колку сте општо земено задоволни од работата по групи?

Одговор: 4.76

 

8. Кој би бил вашиот предлог за теми за идната сесија од Школата за Јавни Политики?

Повеќе групна работа од типот “про” и “против”; ЕУ; Економија; Мултикултурно општество; Антидискриминација; Дипломатско и конзуларно право; Meѓународни организации и нивното влијание врз политичките текови на државите; Политички партии и политички систем;

 

 

9. Кој би бил вашиот предлог за предавач( домашен, странски ) за идната сесија на школата и на која тема?

Каролина Ристова Астеруд и Дане Талески ( тема: политички партии во РМ ); Синиша Пековски; Ферид Мухиќ; Еврокомесар.

 

10. Што Ви недостасуваше во текот на сесијата?

Тефтер и пенкало; повеќе интеракција; турско кафе наместо италијаснско; поделба на едно предавање на два дела, со пауза.

 

11. Колку сте задоволни од организациониот тим на Школата?

Одговор: 5.00

 

12. Колку сте задоволни од локацијата на одржување на сесијата?

 

Одговор: 4.94

 

13. Колку сте задоволни од достапноста на материјали од предавачите?

 

Одговор: 4.47

 

14. Колку сте задоволни од храната и услугата на сесијата?

Одговор: 4.94

 

15. Дополнителен коментар

Да се продолжи со исто темпо во однос на број на предавачи, вежби и паузи; Повеќе предавачи како Владимир Лазаревиќ – баланс помеѓу теорија и пракса;

 

 

More To Explore