The First Session of The 2012/2013

Share This Post

On 21-23 September 2012 in the Hotel Garden, Ohrid within the School of Public Policy “Mother Teresa” was organized the First Session of the Generation 2012/2013.

 

Hotel Garden Ohrid, 21-23 September, 2012 

PROGRAM OF THE FIRST SESSION OF THE 2012/2013 SCHOOL OF PUBLIC POLICY |MOTHER TERESA|:

 NATO CHALLENGES AFTER THE CHICAGO SUMMIT IN 2012

 

Day 1: 21 September

17:00-17:30 Opening of the First Session of the School of Public Policy |Mother Teresa|, Zhidas Daskalovski, Director of the School of Public Policy “Mother Teresa” and Mirushe Hoxha, member of the Program Advisory Board of the School.

 

 

17:30 – 18:10 Keynote Lecture on the 2012 NATO Chicago Summit Lecturer: Col. Aleksandar Aleksandrov, Chief NATO Liaison Office Skopje

 

 

18:10 – 18:30 Discussion

18:30 – 20:00 Official reception and Cocktail

20:30 – 22:00 Social Event (NATO quiz)

 

Day 2: 22 September

9:00 – 10:00 Breakfast

10:30 – 11:30 Lecture: “Arab spring and the consequences for NATO”

Lecturer: Professor Dr. Christian Vallar, Dean of the Faculty of Law and Political Sciences at the University of Nice Moderator: Prof. Dr. Mirushe Hodza, member of the program advisory board of the school

 

 

11:30 – 12:00 Coffee break

12:00 – 13:30 Lecture: “Missile Defense and NATO”

Lecturer: Prof. Dr. Slavko Angelevski, Military Academy

 

13:30 – 14:45 Lunch

14:45 – 16:00 Lecture: “NATO and Energy Security “ Lecturer: Ljube Dukoski, Euro-Atlantic Club

 

16:00 – 16:15 Break

16:15 – 17:15 Lecture: “ISAF and Afghanistan” Lecturer: Prof. Dr. Metodi Hadzhi Janev, Military Academy, Skopje

17:15 – 18:15 “Intelligence-Sharing and Terrorism” Lecturer: Prof. Dr. Metodi Hadzhi Janev, Military Academy, Skopje 

 

18:15 – 18:30 Break

18:30 – 19:30 Workshop on Intelligence-Sharing and Terrorism 19:30-20:30 Dinner

21:00 Social event

 

Day 3: 23 September

09:00 – 10:00 Breakfast

10:00 – 10:30 NATO and Environmental protection Moderator: Colonel Mile Aleksoski (retired)

10:30 – 11:30 Case study and Workshop Moderator: Colonel Mile Aleksoski (retired)/ Natasha Donevska, MA

 

11:30 – 12:00 Coffee Break

12:00 – 12:30 Presentation

12:30 -13:45 Lecture: “Smart Defense and NATO of the future” Lecturer: Prof. Dr. Nano Ruzin, FON University

 

 

14:00 – 15:00 Lunch 16:00/17:00 Departure

 

Школата за јавни политики „Мајка Тереза“ ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, со поддршка од Советот на Европа

 

 

 


EVALUATION


 

 

Дали сте задоволни од изборот на темите на првата сесија на школата?

Одговор: 22 Да 1 Не

 

1. 2. Ако Да, ве молиме оценете со 1-5 колку сте задоволни од изборот на темите, со закружување при што 1 е најмалку, а 5 е најмногу.

Одговор: 3.85

 

 

2. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Александар Александров?

Одговор: 3.52

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата  23.8%

Б) ме воведе во интересна тема  0%

В) ми беше познато 23.8%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 0%

Д) беше на добра тема но монотоно 52.4%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања 0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 0%

 

 

3. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Проф. Др. Кристијан Валар од Ница, Франција?

Одговор:  3.90

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата  50%

Б) ме воведе во интересна тема  5%

В) ми беше познато 10%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 20%

Д) беше на добра тема но монотоно  15%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања 0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 0%

 

 

4. Колку сте општо земено задоволни од предавањата на Проф. Др.Славко Ангелевски?

Одговор:  4.29

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата  49.95%

Б) ме воведе во интересна тема  27.3%

В) ми беше познато 4.55%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 9.1%

Д) беше на добра тема но монотоно  0%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања 9.1%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 0%

 

 

5. Колку сте општо земено задоволни од предавањата на Љубе Дукоски?

Одговор:  4.05%

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата   40%

Б) ме воведе во интересна тема   30%

В) ми беше познато  10%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија  10%

Д) беше на добра тема но монотоно   5%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања 0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 5%

 

 

6. Колку сте општо земено задоволни од предавањата на Проф. Др. Методи Хаџи-Јанев?

Одговор: 4.71

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата   37%

Б) ме воведе во интересна тема   30%

В) ми беше познато 0%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 30%

Д) беше на добра тема но монотоно 0%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања 0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 3%

 

7.  Колку сте општо земено задоволни од предавањата на Миле Алексоски?

Одговор: 4.76

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата  37.1%

Б) ме воведе во интересна тема   44.4%

В) ми беше познато  0%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 18.5%

Д) беше на добра тема но монотоно  0%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања  0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата  0%

 

 

8. Колку сте општо земено задоволни од предавањата на Проф. Др. Нано Ружин?

Одговор:  4.29

Заокружете го најсоодветниот одговор!

А) ми даде нови знаења за темата  27.20%

Б) ме воведе во интересна тема  9.10%

В) ми беше познато 18.20%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 31.85%

Д) беше на добра тема но монотоно 9.10%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања 0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 4.55%

 

 

9. Колку сте општо земено задоволни од работата по групи?

Одговор: 4.95

 

 

10. Кој би бил вашиот предлог за теми за идната сесија од Школата за Јавни Политики?

Геополитика; Глобализација; Макроекономија; Интеграција на Македонија во ЕУ; Меѓуетнички односи; Meѓународни организации; Креирање на Јавни Политики; Медиуми; ЕУ вредности; Политички партии; Политичка култура; Економска интеграција во ЕУ; Мултикултурализам.

 

11. Кој би бил вашиот предлог за предавач( домашен, странски ) за идната сесија на школата и на која тема?

Слободан Антониќ, Ристо Карајков, Наташа Доневска, Маја Мухиќ, Никола Груевски, Владо Бучковски, Али Ахмети, Руфи Османи, Каролина Ристова Астеруд, Алфонсо Матера, Еврокомесар.

 

 

12. Што Ви недостасуваше во текот на сесијата?

Повеќе дебата;повеќе простор за работа/поголема сала;повеќе слободно време; Анти-НАТО предавач – предавач со спротивставени ставови;

 

 

13. Колку сте задоволни од организациониот тим на Школата?

Одговор: 4.90

 

14. Колку сте задоволни од локацијата на одржување на сесијата?

Одговор: 4.81

 

 

15. Колку сте задоволни од достапноста на материјали од предавачите?

Одговор: 4.66

 

16. Колку сте задоволни од храната и услугата на сесијата?

Одговор: 4.81  

 

 

17. Дополнителен коментар

Одлична агенда; Организација на семинар во источна Македонија

 

 

More To Explore