Skopje Run for REKOM – successful participation at the Skopje Marathon 2014

Share This Post

Sports should unite people regardless their political, civil, religious and ethnic background. This was the light motive of the people who Run for RECOM on the Skopje Marathon 2014, May 11th.

 

 

 

Many of the black RECOM t-shirts were noticed in the crowd of 6000 participants of the Skopje Marathon 2014 today. More than 60 young persons, one member of the parliament, representatives of different sport associations run for RECOM wearing RECOM t-shirts and bracelets. The RECOM runners were also attractive for some of the photographers, who were trying to document the people who run under this motto. Prior the race, the RECOM activists took part in the warming up activities on in the Center of Skopje.

 

 

 

 

Скопје трчаше за РЕКОМ – успешно учество на Скопскиот маратон 2014.

 

 

Спортот треба да ги обединува луѓето без разлика на нивната политичка, граѓанска, религиозна и етничка припадност. Ова беше мотото на активистите што трчаа за РЕКОМ на Скопскиот маратон 2014, на 11 мај. Црните РЕКОМ маици оддалеку можеа да се забележат во толпата од повеќе од 6000 учесници на Скопскиот маратон 2014. За РЕКОМ трчаа повеќе од 60 млади луѓе, еден член на парламентот на Република Македонија, како и претставници на различни спортски здруженија, кои носеа РЕКОМ маици и нараквици. Активистите за РЕКОМ беа атрактивни и за некои од фото-репортерите, кои се трудеа да ги документираат луѓето кои трчаа под ова мото. Пред почетокот на трката, РЕКОМ активистите учествуваа во активностите за загревање, во центарот на Скопје.

Видете и нa сајтот од РЕКОМ .

 

 

 

More To Explore