Seventeenth lecture and discussion of the School with Afrim Gashi from BESA

Share This Post

Седумнаесетотто седмично предавање се одржа на 22.03.2017 год. (среда) со почеток од 18.00 часот во Хотел Порта. Предавач беше г-н. Африм Гаши, член на раководството на Движењето „Беса“. Со Гаши разговаравме за актуелните политички збиднувања во Република Македонија како и можните сценаријата за нивно решавање. Тој истакна дека партијата се раководи од три принципи на делување, 3А: автохтноност, автентичност и автономност.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support