ЈАВНИТЕ ТОАЛЕТИ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА НИЗ ДРЖАВАТА

Анализата служи за подобро согледување на актуелната состојба како и подобра проценка на актуелната состојба со јавните тоалети на автопатиштата низ Република С.Македонија од една страна, како и капацитетите, волјата и посветеноста на надлежните за подобрување на оваа состојба.

Author/s:

Гордана Несторовска

Available in the following language versions:

  • ЈАВНИТЕ ТОАЛЕТИ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА НИЗ ДРЖАВАТА