Унапредување на женското претприемништво за зголемување на вработливоста во Општина Битола

Иницијативата за развој на женското претприемништво на ниво на општина Битола има основна цел зголемување на вработливоста на жените преку претприемништво и поттикнување на

Author/s:

Моника Марковска,

Available in the following language versions:

  • Унапредување на женското претприемништво за зголемување на вработливоста во Општина Битола