Родова рамноправност во спортот во Велес

Целта на оваа публикација е да се утврдат потребите на граѓаните и спортистите кои се занимаваат со спорт независно дали е рекреативен или професионален спорт во Општина Велес

Author/s:

Оливера Наумоска

Available in the following language versions:

  • Родова рамноправност во спортот во Велес