Како до поделотворна Зелена собраниска група?

преглед во вклученоста и посветеноста на пратениците и пратеничките од неслужбената Зелена собраниска група во предизборната кампања за локалните избори која се одржа во периодот Септември-Октомври 2021 година

Author/s:

м-р

Available in the following language versions:

  • Како до поделотворна Зелена собраниска група?