За развој и планирање на одржлива урбана мобилност во Република Северна Македонија

Планирање на одржлива урбана мобилност; Програми и иницијативи за одржлива урбана мобилност на ЕУ; Постоен процес на планирање на мобилноста во градовите на РСМ

Author/s:

проф. д-р Јасмина Буневска-Талевска

Available in the following language versions:

  • За развој и планирање на одржлива урбана мобилност во Република Северна Македонија