Застапеност на говор на омраза врз основа на пол и род помеѓу учениците во средните училишта во С. Македонија

Целта на истражувањето е да изготви препораки за јавни политики и механизми во насока на спречување на говорот на омраза врз основа на род и пол во средните училишта во С. Македонија

Author/s:

Александар Цеков

Available in the following language versions:

  • Застапеност на говор на омраза врз основа на пол и род помеѓу учениците во средните училишта во С. Македонија