Влијанието на Ковид -19 врз работата во иднина

Во оваа анализа се образложени влијанието на пандемијата врз пазарот на трудот и секојдневието на работниците, но и очекувањата во поглед на иднината и вршењето на работните задачи со примена на дигиталните уреди и алатки. Дополнително врз основ на глобалните трендови и наодите кои говорат дека во услови на пандемија работењето се одвивашеод дома, а концептот работа на далечина допрва ќе „пушта“ свои корени во Македонија, е образложено зошто е потребно прилагодување на правната рамка за примена на новите начини на работа и нестандардните облици на вработување.

Author/s:

Д-р.Марија Ристеска

Available in the following language versions:

  • Влијанието на Ковид -19 врз работата во иднина