Влијанието на ковид – 19 врз земјоделството, вклучувајќи и родова анализа

Студијата дава осврт на влијанието на Ковид 19 врз земјоделството, проценка на последиците од Ковид 19 и потреби за закрепнување

Author/s:

М-р Кристијан Трајковски

Available in the following language versions:

  • Влијанието на ковид – 19 врз земјоделството