Бриф 8: Образование и култура во општина Липково

Во општина Липково континуирано се инвестира во областа на образованието и културата со цел да се подобрат условите на овие институции но според досегашните анализи родовата перспектива не е целосно интегрирана. Во областа на образованието, општината има предвидено спроведување на основните активности, кои вклучуваат реконструкција на образовните објекти, платите на наставниците и нивните придонеси.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Липково

Available in the following language versions:

  • Бриф 8: Образование и култура во општина Липково