Бриф 1: Енергетска ефикасност во општина Брвеница

Општина Брвеница нема енергетски извори, a снабдувањето со електрична енергија се врши од електро-енергетскиот систем на Република Северна Македонија. Општината има потенцијал за искористување на обновливата енергија односно на соларната енергија, како извор на топлинска енергија, но и за добивање на електрична енергија.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Брвеница

Available in the following language versions:

  • Бриф 1: Енергетска ефикасност во општина Брвеница