• ПАСОС тинк тенк наградата за 2010
  • ПАСОС тинк тенк наградата за публикации за 2013
  • ГДН јапонската награда за неверојатни истражувања за развој за 2016