Дали мултикултурализмот како јавна политика е добар за Македонија? Како можеме да го примениме?