Ги проучуваме сите аспекти на македонската политика, почнувајќи од внатрепартиската демократија, изборниот систем па сè ефектите од процесот на пристапување кон ЕУ. Дополнително, спроведуваме и споредбени регионални студии.