Итна измена на Кривичен законик

Share This Post

Заедно со Национална Мрежа Против Насилство врз Жените и Семејно Насилство во рамки на проектот ‘Implementing NormsChanging Minds’, поддржан од UN Women Skopje, ја започнуваме кампањата со која од релевантните чинители бараме ИТНА измена на Кривичниот законик и негова имплементација.


Со измените и дополнувањата на Кривичниот законик предвидено е усогласување со одредбите на Истанбулската Конвенција, а преку соодветно дефинирање и инкриминирање на делата:
✔Силување
✔Сексуално вознемирување
✔Демнење

More To Explore