Hidden Economy Forum

Share This Post

Center for Research and Policy Making Central European Initiative – CEI #УЈП Sanja Lukarevska

Директорката на УЈП Сања Лукаревска истакна на Форумот дека: “Граѓаните постојано пријавуваат неправилности, но сепак и натаму се бележи неиздавање фискални сметки и незаконско работење на претпријатија кои особено добро котираат во стопанската заедница. Мерките наведени во студијата ќе бидат сериозни разгледани, а управата ќе ги засили инспекциите. Инспекциите ќе бидат особено засилени за време на големите забавни манифестации и во хотелскиот сектор.“

More To Explore