Fifteenth Weekly Lecture with Ljubco Georgievski

Share This Post

„Macedonia is living turbulent times and in my opinion it will continue the same way in the next period“. This was the main message of the president of VMRO NP and former Prime Minister of Macedonia, Ljubco Georgievski. He stressed that Macedonia must gather the strength to resolve the open issues with its neighbors and remove the obstacle in the Euro-Atlantic integration. Attending students interested about his views related to the Ohrid Framework Agreement, the name issue and the consequences of calling for a referendum on this matter.

Петнаесето предавање со Љубчо Георгиевски

„Македонија живее турбулентни времиња, а според моето мислење тоа ќе продолжи и во следниот период“. Ова беше главната порака на претседатeлот на ВМРО НП и поранешен премиер на РМ, Љубчо Георгиевски. Тој напомена дека Македонија мора да собере храброст и да ги реши отворените прашања со соседите со што ќе се тргне пречката во евро-атлантските интеграции. Присутните слушатели се интересираа околу неговите гледишта поврзани со рамковниот договор, прашањето за името и последиците од распишувањето референдум за овој проблем.

 

More To Explore