Програмата за добро владеење на ЦИКП настојува да даде информирани ставови и препораки во насока на подобрување на практикувањето на власта на централно и локално ниво. Во рамки на оваа програма, тимот на ЦИКП спроведува истражувања и врши анализи засновани на принципите на добро владеење (транспарентност, отчетност, пресретливост, отвореност).