Стопанството може и треба да одигра значајна улога кога е во прашање поддршката на  новите социјални претпријатија. Етаблираните компании на пазарот, независно од делокругот на нивната работа, располагаат со знаења, искуство и вештини од низа области како што се правно прашања, маркетинг, сметководство, брендирање, организациско управување и сл.

Во првиот повик во рамки на Смарт Старт проектот, ни се придружија 10 компании кои освен финансиски учинок за проект, обезбедија и менторска поддршка за социјалните претпријатија кои добија startup грант. Заради ова,  беа закитени со признанието „Добар бренд“.

Еве ги добрите брендови за 2017 година: