Discussing the new law on Social entrepreneurship in Macedonia

Share This Post

,,Потребно е да се делува преку општествено корисни проекти, инклузивно за сите општествени групи особено најранливите. Најодговорни за развојот на социјалното претприемништво се бизнисите кои со воведувањето и интеграцијата на социјалните претприемачи, остваруваат мултипликативна корист. Затоа сме горди на 10-те нови социјални претпријатија,,- порача Марија Ристеска, извршна директорка на Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП).

More To Explore