Дневник 12.02.2013

Share This Post

ОБРАЗОВАНИЕТО УШТЕ ГИ УЧИ ПРОМЕНИТЕ

Бидејќи наставниците се тие што главно треба да ги спроведат реформите, тие не треба да бидат исклучени кога се кројат новите политики во образованието, смета Ана Мицковска-Ралева, аналитичар за образовни политики…

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support