Kapital 07.06.2012

Share This Post

НАЈМНОГУ СЕ ОТСЕЛУВААТ ИНЖEНЕРИ И ДОКТОРИ. КОЈ ЌЕ РАБОТИ ВО МАКЕДОНИЈА?

Во отсуство на стратегија и мерки да се спречи одливот на мозоци, младите образовани кадри ќе купуваат авионски карти за во еден правец. Следува декада на засилен лов на научници и експерти, сметаат експертите.

Младите образовани кадри сe повеќе ја напуштаат Македонија, бидејќи не можат да најдат работа каква што бараат. Истражувањето на Економскиот институт во Скопје покажа дека најголем дел од младите кои завршуваат високо образование… (More…)

More To Explore