#4 јавна дебата на тема Превенција на родово базираното насилство преку родово одговорно буџетирање во Општина Старо Нагоричане

Share This Post

Вчера ја одржавме четвртата јавна дебата на тема Превенција на родово базираното насилство преку родово одговорно буџетирање во Општина Старо Нагоричане.


Дебатата ја организиравме во соработка со нашите проектни партнерки Rural Coalition – Рурална Коалиција и нашите подгрантистки Организација на жени – Општина Велес во рамки на кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство спроведена при имплементирање на проектот “Низ женски леќи”. Благодарност до координаторката за еднакви можности на Славка Стефановска Цветковска за поддршката во организирањето на дебатата и заложбите за родова еднаквост во општината.Проектот е финансиран од Европската Унија. Ставовите и гледиштата искажани на дебатата се единствена одговорност на имплементаторите на проектот и на ниеден начин не ги одразуваат гледиштата на Европската Унија.

More To Explore