Седмо седмично предавање на Школата за јавни политики “Мајка Тереза” за 2022/23 година

Share This Post

На 30.3. 2023 во просториите на ЦРПМ предавање оддржа Проф. Далибор Јовановски. Темата беше работата на комисиите за „историја„ во Европски и локални ситуации.

More To Explore