Учество на панелот посветен на влијанието на социо-економските кризи врз жените и мажите

Share This Post

Како дел од МРОБ (Gender Budget Watchdog Network) вчера учествувавме на панелот посветен на влијанието на социо-економските кризи врз жените и мажите, на кои разговаравме за важноста на вклучувањето на родовата перспектива во мерките за ублажување на негативните влијанија, кои ги преземаат земјите од регионот.

Нашата Љупка Трајановска зборуваше за родовата перспектива на мерките преземени во Македонија за заштита од Ковид-19 вирусот и за социо-економски мерки за справување со последиците од кризата и нивното влијание врз мажите и жените.

More To Explore