Седмично предавање со Д-р. Викторија Чавковска

Share This Post

На 11.4.2019 во 18 часот во х. ПОРТА предавање оддржа Д-р. Викторија Чавковска на Тема: Фрагментираноста на прашањето на сукцесија во меѓународното право низ призма на одговорност на државите.

 

More To Explore