ПЕТОТО СЕДМИЧНО ПРЕДАВАЊЕ: СТЕВЧЕ ЈАКИМОВСКИ

Share This Post

12 October 2016

Говорник беше градоначалникот на општина Карпош Стевче Јакимовски а темата Јавни политики и политика во РМ.

More To Explore