ПРВО СЕДМИЧНО ПРЕДАВАЊЕ НА ПРОФ. МАРИЈА МИЛЕНКОВСКА

Share This Post

28 Септември 2016

Првото предавање на Школото за јавни политики Мајка Тереза за 2016/7 година беше на тема Судот за човекови права, слобода на говор, надлежности и практични случаи кои ќе се разгледаат а предавач/ка проф. Марија Миленковска.

More To Explore