Д-р Дијана Стојановиќ Ѓорѓевиќ од Kvinna till Kvinna Foundation одржа предавање на Школо за јавни политики Мајка Тереза

Share This Post

Се одржа седмичното предавање во среда 18.10. во 18 часот во х.Порта, со Д-р Дијана Стојановиќ Ѓорѓевиќ од Kvinna till Kvinna Foundation. Таа говореше на тема “Жените лидерки – борци за еднаквост”. Се разви жестока дискусија, конструктивна и позитивна.

More To Explore