Дваесетто и последно седмично предавање за генерацијата 2016/17

Share This Post

На 26 април, 2017 година се одржа последното седмично предавање за генерацијата 2016/17. Предавач беше Јован Андоновски, заменик јавен правобранител кој имаше свое излагање поврзано со миграциите, добивките од овие појави, како и за случувањата поврзани со бегалската криза од пред речиси две години. Андоновски посочи дека на територијата на РМ сè уште има околу 1000 бегалци без решен статус поради правниот вакуум. Според податоците, низ земјава имаат минато близу еден милион бегалци од 50 различни земји, а стравувањата за нов бегалски бран се оправдани, но дали тоа ќе се случи останува да покаже времето. Инаку, по завршувањето на предавањето, беа доделени дипломи и скромни награди на тројцата најредовни и најактивни слушатели од оваа генерација – Томислав Ортаковски, Кире Бабаноски и Македонка Манолева.

    

 

Last weekly lecture for the generation 2016/17

On the 26th of April, 2017,  the last weekly lecture for the generation 2016/17 was held. Jovan Andonovski, deputy national ombudsman had a presentation related to the migration анд the benefits from this phenomena; he also referred to the recent refugee crisis. Andonovski said that on the territory of Republic of Macedonia there are still around 1000 refugees without solved status due to the legal vacuum. According to the official data, one million refugees have transited via our country from nearly 50 different countries. In his opinion, the fears for a new refugee influx are justified, but whether it will happen remains to be seen.
In addition, after the lecture, the three most present and active participants of this generation were awarded with diplomas and modest prizes – Tomislav Ortakovski, Kire Babanoski and Makedonka Manoleva.

 

More To Explore