Второ седмично предавање за 2017/8 со Никола Бертолини

Share This Post

Второто седмично предавање со дискусија за оваа сезона 2017/8 се одржа во четврток, 5.10.2017 во 18 часот во х. Порта. Никола Бертолини, министер-советник (шеф на соработка) во Делегацијата на Европската унија во Република Македонија  не воведе во темата на која потоа дискутиравме, ЕУ и Демократска предизвици за балканскиот регион и јавната политика.

More To Explore