„Петки во дневник – единици на ПИСА“

Share This Post

ЦИКП соработуваше со Finance Think и Македонското Монтесори Здружение на истражување за квалитетот на основното образование во Македонија.

На настанот „Петки во дневник – единици на ПИСА“ беа презентирани главните наоди. Среќни сме што препораките кои произлегоа од истражувањето се во иста насока со искажаните приоритети на Министерството за образование и наука.

More To Explore