Ќе се вратат ли деновите на Митко Врапчето, Љупчо Диџејот….

0
1158

Претседателот на првиот парламентарен состав Стојан Андов се сеќава на пратеничките состави од деведесетитте. Масите во собраниското бифе, вели Андов секогаш беа полни, а политичките пресметки продолжуваа и таму. Секако, се разговараше и за други теми, пратениците беа пријатели и покрај различните идеологии.

Претседателот на првиот парламентарен состав Стојан Андов се сеќава на пратеничките состави од деведесетитте. Масите во собраниското бифе, вели Андов секогаш беа полни, а политичките пресметки продолжуваа и таму. Секако, се разговараше и за други теми, пратениците беа пријатели и покрај различните идеологии…