Ќе се вратат ли деновите на Митко Врапчето, Љупчо Диџејот….

Share This Post

Претседателот на првиот парламентарен состав Стојан Андов се сеќава на пратеничките состави од деведесетитте. Масите во собраниското бифе, вели Андов секогаш беа полни, а политичките пресметки продолжуваа и таму. Секако, се разговараше и за други теми, пратениците беа пријатели и покрај различните идеологии.

Претседателот на првиот парламентарен состав Стојан Андов се сеќава на пратеничките состави од деведесетитте. Масите во собраниското бифе, вели Андов секогаш беа полни, а политичките пресметки продолжуваа и таму. Секако, се разговараше и за други теми, пратениците беа пријатели и покрај различните идеологии…

 

More To Explore