Љубица Пендаровска (експерт за заштита на лични податоци), говореше на тема „Политичко микротаргетирање: инвазија врз личните податоци, инструмент за влијание врз основите на демократијата и/или пропагандна алатка?“.

0
2180

На 13-ти Декември во 18 часот во хотел Порта гостин предавач ни беше Љубица Пендаровска (експерт за заштита на лични податоци), која говореше на тема „Политичко микротаргетирање: инвазија врз личните податоци, инструмент за влијание врз основите на демократијата и/или пропагандна алатка?“